TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile, toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine TOPRAKLAMA denilmektedir.

Topraklama başlıca üç maksatla yapılmaktadır.

  1. Koruma topraklaması

İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan kısımlarının topraklanması.

  1. İşletme topraklaması

İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması

  1. Fonksiyon topraklaması

Bir iletişim tessinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklama. Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, zayıf akım cihazlarının topraklanması..

Topraklama ölçümü yapıldıktan sonra yüksek direnç (ohm) çıkarsa gerekli işlemler yapılarak istenilen direnç seviyesine düşürülür.

Topraklama Ölçümümüz yetkili mühendislerimizce yapılarak rapor düzenlenmektedir.

[modula id="110"]
TOP